Turvallisuuskonsultointia ja -koulutusta kokemuksella ja ammattitaidolla.

Hätäensiapukoulutusta

Alkusammutuskoulutusta

Palvelut

Asuinkiinteistön turvallisuuskoulutus AKT (linkki)

Helsingin Pelastusliitto ry kouluttaa asuinkiinteistöjen turvallisuudesta kiinnostuneita henkilöitä.

 

Taitotalo ja HELPE Oy järjestävät yhdessä yritysten henkilökunnalle turvallisuuskoulutuksia (laita Taitotalon koulutushakuun hakusanaksi HELPE) 

Yhteistyössä mukana seuraavat koulutukset:
HELPE Sprinklerilaitteistonhoitajan koulutus
HELPE Väestönsuojanhoitajan koulutus
HELPE Paloilmoittimenhoitajan koulutus
HELPE Säiliötyöskentely-koulutus
HELPE Paloilmoittimenhoitajan koulutus
HELPE Väestönsuojanhoitajan koulutus
HELPE Sprinklerilaitteistonhoitajan koulutus
HELPE Turvallinen kattotyöskentely Ja lumenpudottamisen valvonta
HELPE Suojeluhenkilöstön peruskurssi

Valtakunnalliset turvakortit

Tulityökurssi
Kurssi on tarkoitettu tulityöluvan myöntäjille, tulitöiiden tekijöille ja tulityön vartijoille. Kurssilla opitaan keskeinen ohjaava lainsäädäntö ja ohjeistus sekä eri osapuolten vastuut. Kurssin jälkeen ymmärretään tulityön ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkitys sekä osataan tehdä työ turvallisesti.

Työturvallisuuskurssi
Työturvallisuuskortti on tarkoitettu yhteisillä työpaikoilla töitä tekeville henkilöille. Työturvallisuuskorttikurssin suorittaneella on perusvalmiudet omaksua työpaikka- ja työtehtäväkohtainen perehdyttäminen, lisäksi hänellä on perustiedot työympäristön vaarojen tunnistamiseen ja tiedot työsuojelun yleisistä periaatteista ja yhteistoiminnasta työpaikalla.

HELPE:n turvakortit

Alkusammutuskoulutus
Kurssilla opetetaan tunnistamaan ympäristön paloriskejä ja käyttämään turvallisesti perusalkusammutusvälineitä, sammutuspeitettä ja käsisammutinta.

 

Hätäensiapukurssi
Kurssi on tarkoitettu yritysten ja laitosten henkilökunnalle ja vastuuhenkilöille. Koulutuksen avulla osataan toimia sairaskohtauksen tai onnettomuuden sattuessa siihen saakka ennen kuin ammattiapu saapuu paikalle. Kesto 4 h.

Ensiapukurssi
Kurssi on tarkoitettu yritysten ja laitosten henkilökunnalle ja vastuuhenkilöille. Koulutuksen avulla osataan toimia sairaskohtauksen tai onnettomuuden sattuessa siihen saakka ennen kuin ammattiapu saapuu paikalle.

Turvallisen kattotyön koulutus
Koulutus on tarkoitettu lumenpudotusta suorittaville henkilöille, sekä vastuuhenkilöille kuten kiinteistöjen omistajat, isännöitsijät, työnantajat ja yrittäjät, jotka joutuvat huolehtimaan katolla työskentelyn organisoinnista ja työn asianmukaisesta suorittamisesta. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Helsingin Pelastusliitto HELPE Oy ja Amiedu, kurssit pidetään Amiedun tiloissa.

Paloilmoittimenhoitajan kurssi

Kurssi on tarkoitettu automaattisen paloilmoittimen toiminnasta ja ylläpidosta vastaaville henkilöille. Kurssilla opetetaan järjestelmän rakenne, toimintaperiaate, kuukausikokeilut. sekä paloilmoitinjärjestelmiin liittyvät määräykset ja ohjeet muun muassa huollon ja kunnossapidon osalta.

Sammutuslaitteistonhoitajan kurssi

Kurssi on tarkoitettu automaattisen sprinklerisammutuslaitteiston toiminnasta ja ylläpidosta vastaaville henkilöille.  Kurssilla opetetaan järjestelmän rakenne, toimintaperiaate, koestaminen sekä selvitetään aiheeseen liittyvät normit ja ohjeistukset huollon ja kunnossapidon osalta.

Väestönsuojanhoitajan kurssi

Kurssi on tarkoitettu väestönsuojan toiminnasta ja ylläpidosta vastaaville henkilöille. Kurssilla käsitellään väestönsuojan tekniikkaan, tutustutaan suojan varusteisiin ja niiden hankintaan, suojan käyttökuntoon laittoon sekä harjoitellaan suojan ilmanvaihtokoneen käyttöä ja toimintaa suojautumisen eri vaiheissa sekä perehdytään vuositarkastuksen ja tiiviyskokeen tekemiseen.

Laboratoriohenkilöstön kurssi

Laboratorio Kurssilla opetetaan tunnistamaan laboratorion paloriskejä ja käyttämään turvallisesti perusalkusammutusvälineitä, sammutuspeitettä ja käsisammutinta.

Yleisötilaisuuksien paloturvakurssi

Kurssilla opetetaan tunnistamaan yleisötilaisuuksien paloriskejä ja käyttämään turvallisesti perusalkusammutusvälineitä, sammutuspeitettä ja käsisammutinta.

Suojeluorganisaation koulutukset

Suojelujohdon peruskurssi

Kurssi on tarkoitettu yritysten ja julkishallinnon turvallisuus- ja suojelujohdon avainhenkilöille sekä turvallisuus- ja suojelujohtajille. Kurssin suorittaneet osaavat soveltaa riskikartoituksen perusteella päivittäisen turvallisuuden ja omatoimisen varautumisen sekä väestönsuojelun keskeiset perustiedot turvallisuuden ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi.

Suojelujohdon jatkokurssi

Kurssi on tarkoitettu yritysten ja julkishallinnon turvallisuus- ja suojelujohdon avainhenkilöille sekä turvallisuus- ja suojelujohtajille, joilla on käytynä suojelujohdon peruskurssi. Kurssilla syvennetään peruskurssilla saatuja tietoja ja taitoja.

Suojeluhenkilöstön peruskurssi

Kurssi on tarkoitettu yritysten ja laitosten henkilökunnalle  ja / tai nimetylle suojeluhenkilöstölle. Kursiin tavoitteena on paloriskien tiedostamisen lisääminen, vahinkojen ennaltaehkäiseminen ja oikean toiminnan oppiminen mahdollisessa tulipalo- tai muussa vaaratilanteessa.

Yrityskohtaiset palo-, pelastus- ja poistumisharjoitukset

Järjestämme asiakkaan tarpeiden mukaisen harjoituksen tulipalon, pommiuhan tai muun vaaratilanteen varalta. Harjoitus muotoillaan aina asiakkaan erityistarpeita vastaavaksi ja koulutuksen suunnitteluun osallistuu aina kyseiseen aihekokonaisuuteen erikoistunut asiantuntija.

Harjoituksen aiheena voi olla mm.

 • Poistumisharjoitus
 • Palo- ja pelastusharjoitus
 • Vaarallisen kemikaalin torjuntaharjoitus
 • Savusukelluskoulutus

Hinta

Hinta määritellään aina tapauskohtaisesti – pyydä tarjous.

Pelastussuunnitelmat ja turvallisuusselvitykset

Laadimme pelastuslain ja –asetuksen vaatimusten mukaisen pelastussuunnitelman erilaisille kohteille, kuten taloyhtiöille, liike- ja toimistorakennuksille, hotelleille, teollisuuskiinteistöille tai turvallisuusselvityksen hoiva- ja hoitolaitoksiin. Vaihtoehtoisesti voimme avustaa pelastussuunnitelman tai turvallisuusselvityksen laadinnassa asiakkaan tarpeiden mukaan.

Toteutamme tarvittaessa myös koulutuksen, jonka avulla pelastussuunnitelman keskeinen sisältö saatetaan henkilökunnan tietoon.

Hinta

Hinta määritellään aina tapauskohtaisesti – pyydä tarjous.

Työpaikan paloturvallisuuskoulutus

Koulutus on tarkoitettu yritysten ja laitosten henkilökunnalle. Koulutuksen tavoitteena on paloriskien tiedostamisen lisääminen, vahinkojen ennaltaehkäiseminen ja oikean toiminnan oppiminen mahdollisessa tulipalo- tai muussa vaaratilanteessa. Koulutus sisältää alkusammutusharjoituksen.

Kohderyhmä

 • Yritysten ja laitosten henkilökunta

Opetussisältö

Koulutuksen kesto on kolme tuntia, joka jakautuu teoriaan ja käytännön alkusammutusharjoitukseen. Koulutukseen kuuluvat seuraavat aihealueet:

 • Tulipalon kehittyminen
 • Paloturvallisuusriskit
 • Rakenteellinen paloturvallisuus
 • Poistumisturvallisuus
 • Toiminta tulipalotilanteessa
 • Turvallisuuskävely (tutustutaan kiinteistön turvallisuusratkaisuihin)
 • Alkusammutusharjoitus

Koulutus muotoillaan aina asiakkaan erityistarpeita vastaavaksi

Kurssipaikka

Yrityksen omissa tiloissa tai Helsingin Pelastusliiton koulutustiloissa:

Lääkärinkatu 3
00250 Helsinki

Hinta

Hinta määritellään aina tapauskohtaisesti – pyydä tarjous.

Kurssiajankohdat

Tilaajan toivomuksen mukaan

Palveluasumisen paloturvallisuuskoulutus

Koulutus on tarkoitettu palvelutalojen ja hoivakotien henkilökunnalle. Koulutuksen tavoitteena on paloriskien tiedostamisen lisääminen, vahinkojen ennaltaehkäiseminen ja oikean toiminnan oppiminen mahdollisessa tulipalo- tai muussa vaaratilanteessa. Koulutus sisältää hätäsiirto-, poistumis- ja alkusammutusharjoituksen sekä opaskirjan.

Kurssin hyväksyttävästä suorittamisesta myönnetään turvakortti, joka on voimassa kolme vuotta

Kohderyhmä

Palvelutalojen ja hoivakotien henkilökunta

Opetussisältö

Koulutuksen kesto on kuusi tuntia, joka jakautuu teoriaan ja käytännön harjoituksiin. Koulutus voidaan toteuttaa yhtenä kuuden tunnin koulutuksena tai jaettuna kahtena kolmen tunnin koulutuksena. Koulutukseen kuuluvat seuraavat aihealueet:

 • Turvallisuuskulttuuri
 • Riskitietoisuuden lisääminen
 • Rakenteellinen ja tekninen paloturvallisuus
 • Omatoiminen valvonta
 • Henkilökunnan toiminta onnettomuustilanteessa
 • Turvallisuuskävely (tutustutaan kiinteistön turvallisuusratkaisuihin)
 • Alkusammutusharjoitus
 • Hätäsiirto-, ja poistumisharjoitus
 • Kurssikoe

Koulutus muotoillaan aina asiakkaan erityistarpeita vastaavaksi

Kurssipaikka

Asiakkaan tiloissa

Hinta

Hinta määritellään aina tapauskohtaisesti – pyydä tarjous.

Kurssiajankohdat

Tilaajan toivomuksen mukaan

Työpaikan turvallisuus tutuksi

Koulutus on tarkoitettu yritysten ja laitosten henkilökunnalle. Koulutuksen tavoitteena on tutustua kiinteistön paloturvallisuusratkaisuihin ja oppia käyttämään niitä oikein. Koulutus sisältää alkusammutusharjoituksen.

Kohderyhmä

 • Yritysten ja laitosten henkilökunta

Opetussisältö

Koulutuksen kesto on 1 tunti, joka on käytännön tutustumista turvallisuusratkaisuihin ja harjoituksia. Koulutukseen kuuluvat seuraavat aihealueet:

 • Tulipalon kehittyminen
 • Turvallisuuskävely (tutustutaan kiinteistön turvallisuusratkaisuihin)
 • Alkusammutusharjoitus

Koulutus muotoillaan aina asiakkaan erityistarpeita vastaavaksi

Kurssipaikka

Yrityksen omissa tiloissa tai Helsingin Pelastusliiton koulutustiloissa:

Lääkärinkatu 3
00250 Helsinki

Hinta

Hinta määritellään aina tapauskohtaisesti – pyydä tarjous.

Kurssiajankohdat

Tilaajan toivomuksen mukaan

Yleisötilaisuuksien paloturvallisuuskoulutus

Kurssi on tarkoitettu mm. teattereiden, konserttien tai vastaavien yleisötilaisuuksien vastuuhenkilöille. Koulutuksen tavoitteena on yleisötapahtumien paloriskien tiedostamisen lisääminen, vahinkojen ennaltaehkäiseminen ja oikean toiminnan oppiminen mahdollisessa tulipalo- tai muussa vaaratilanteessa. Kurssi sisältää alkusammutusharjoituksen.

Kurssin hyväksyttävästä suorittamisesta myönnetään turvakortti, joka on voimassa viisi vuotta.

Kohderyhmä

 • Teattereiden, konserttien tai vastaavien yleisötilaisuuksien henkilökunta ja vastuuhenkilöt

Opetussisältö

Kurssi on päivän mittainen ja jakautuu teoriaan ja käytännön harjoituksiin. Koulutukseen kuuluvat seuraavat aihealueet:

 • Tulipalon kehittyminen ja vaarallisuus
 • Paloturvallisuusriskit
 • Rakenteellinen paloturvallisuus
 • Poistumisturvallisuus
 • Viranomaisten vaatimukset paloturvallisuudesta
 • Toiminta tulipalotilanteessa
 • Turvallisuusriskien havainnointiharjoitus
 • Alkusammutusharjoitus
 • Kurssikoe

Kurssipaikka

Yrityksen omissa tiloissa tai Helsingin Pelastusliiton koulutustiloissa:

Lääkärinkatu 3
00250 Helsinki

Hinta

Hinta määritellään aina tapauskohtaisesti – pyydä tarjous.

Väestönsuojan tarkastaminen

Suoritamme väestönsuojien tarkastuksia ja tiiveyskokeita. Tarkastuksessa inventoidaan suojassa olevat varusteet, sekä tarkastetaan laitteiden ja varusteiden kunto niiden valmistajien edellyttämällä tavalla. Tarkastus sisältää kirjallisen raportin suojan kunnosta. Kuntotarkastus ei pidä sisällään kunnostus- ja korjaustöitä.

Vinkkejä väestösuojan jatkuvaan ylläpitoon (PDF)

Tarkastuskohteet

Yritysten, laitosten, yhteisöjen ja asuinkiinteistöjen väestönsuojat. Teemme myös kallioväestönsuojien tarkastuksia. Kuntotarkastuksessa inventoidaan, tarkastetaan ja testataan seuraavat kohteet:

 • Sulkuteltta ja -huone
 • Käymälät ja käymäläkomerot
 • Suojan ovet ja luukut, sekä opasteet
 • Ilmanottoputkisto, jakokanavisto, poistoilma- ja ylipaineventtiilit, sekä normaaliolojen ilmanvaihdon sulkulaitteet
 • Ilmanvaihtolaitteisto, tarkastus ja koekäyttö valmistajan ohjeiden mukaisesti
 • Ylipainemittarin tarkastus ja kalibrointi
 • Varavesisäiliöt
 • Viemäröinti ja vesilaitteet, padotusventtiilin testaus
 • Suojan lämpötila sekä kosteusprosentti
 • Sähkö- ja viestilaitteet
 • Suojan ja turvallisuushenkilöstön varusteet

Hinta

Hinta määritellään aina tapauskohtaisesti – pyydä tarjous.

Lisätiedot

Viljami Vuorela
Koulutuspäällikkö, palomestari, TJK
Yli 30v. kokemus turvallisuusalalta
gsm 050 494 8439
viljami.vuorela@helpe.fi

Petri Korhonen
Turvallisuusasiantuntija, paloinsinööri AMK

Yli 20v. kokemus palo- ja pelastusalalta
gsm 040 543 3851
petri.korhonen@helpe.fi

 

Koulutuksia järjestetään seuraavilla kielillä:

suomi, ruotsi, englanti ja ranska

Ensiapukouluttajamme ovat ensihoitaja AMK-tutkinnon suorittaneita ensihoidon ammattilaisia