Turvallisuuskonsultointia ja -koulutusta kokemuksella ja ammattitaidolla.

Hätäensiapukoulutusta

Alkusammutuskoulutusta

Referenssit

Olemme kouluttaneet tai konsultoineet turvallisuusasioissa mm. seuraavissa yrityksissä ja yhteisöissä.

Asiakkaidemme kommentteja palveluistamme:

 

Suomen kansallisooppera ja –baletti on tehnyt yhteistyötä useita vuosia Helpe Oy:n kanssa. Yhteistyön ja lopputuloksen tärkeimmät menestyksen avaimet ovat olleet aito asiakkaan toimintaympäristön huomioon ottaminen, asiakkaan kuuntelu sekä oikeiden ammattilaisten valitseminen kulloiseenkin harjoiteltavaan turvallisuuden osa-alueeseen. Helpe on kokenut ja joustava yhteistyökumppani, jolle annan vahvan suositukseni.

– Samuli Nuutinen, Suomen kansallisooppera ja -baletti
Turvallisuuspäällikkö

 

” Musiikkitalolla on ollut ilo saada nauttia Helpe Oyn palveluista koko talon historian ajan vuodesta 2011. Helpe Oy on järjestänyt poistumisharjoituksen, jonka analyysin perusteella olemme vahvistaneet ja muokanneet talon turvapalveluita. Lisäksi olemme kouluttaneet talon henkilökuntaa ja palveluntarjoajia Helpe Oyn tarjoamilla koulutuksilla alkusammutuksesta hätäensiapuun. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä koulutuksen laatuun sekä sisältöön. ”

– Antti Pylkkänen, Helsingin Musiikkitalo
Tuotantopäällikkö

 

” Saimme Helpe Oy:lta Virve-radion käyttökoulutusta henkilöstöllemme ja eritasoiset oppijat huomioiva koulutus keräsi käytännön harjoitteluineen paljon positiivista palautetta”

– Jani Pelvo, Fingrid Oyj
Turvallisuus

 

” SEB on käyttänyt Helpeä organisaation turvallisuuskoulutuksiin vuodesta 2007. Kurssit ovat innostaneet henkilöstöämme huomioimaan turvallisuusasiat jokapäiväisessä työskentelyssä ja näin ennakoimaan mahdollisia poikkeustilanteita huomattavasti paremmin. Kiitos Helpen hyville kouluttajille. ”

– Teemu Lukkala, SEB
Kiinteistö- ja Turvallisuuspäällikkö

 

” HELPE Oy on hyvä, luotettava ja asiantunteva koulutuskumppani. Yhteistyömme käynnistyi vuonna 2008, ja vuositasolla turvallisuus- ja suojeluhenkilöstön koulutuksiimme osallistuu 600-700 henkilöä. Tämän yhteistyön kautta on kiinteistöturvallisuus ja tietoisuus alalla lisääntynyt merkittävästi. ”

– Janne Ilmonen, Taitotalo
Koulutuspäällikkö

 

” Helpe on painottanut meille systemaattisen harjoittelun merkitystä, jotta opitut asiat tulevat selkärangasta. Kouluttajat ovat olleet osaavia. ”

– Jyrki Ritalahti, ABB Oy, Marine and Ports
Suojelujohtaja

 

” Olemme olleet oikein tyytyväisiä HELPEn järjestämiin kursseihin, kaikki on sujunut oikein hyvin ja osallistujat ovat olleet enemmän kuin tyytyväisiä. ”

– Eeva Makkonen, ABB Oy, Drives
HSE Specialist

 

 

” Olemme käyttäneet Helpen osaamista suojeluorganisaatiomme koulutuksessa. Olemme Helpen kanssa keskustelleet yrityksellemme tärkeistä asioista kursseja suunniteltaessa, jotka on sitten koulutuksessa tulleet erityisesti huomioiduiksi. Helpen kanssa kurssien suunnittelu on ollut helppoa ja kurssien tavoitteet ovat toteutuneet. ”

 – Jouni Janhunen, Arctech Helsinki Shipyard Oy
Fire Chief, HSE

 

”Onnistuneessa turvallisuuskoulutuksessa teoria kohtaa käytännön ja luokkahuoneissa opittuja asioita harjoitellaan aidossa ympäristössä, jotta tosipaikan tullen toimintamallit kumpuavat suoraan selkärangasta. Helpen avustuksella olemme järjestäneet henkilöstöllemme useita erityyppisiä harjoitteita, jotka ovat keskittyneet muun muassa:

  • alkusammutukseen
  • toimintaan kemikaalivuodon yhteydessä
  • ajoneuvopalon sammuttamiseen
  • vakavasti loukkaantuneen henkilön pelastamiseen
  • defibrillaattorin käyttöön ja erilaisiin poistumisharjoituksiin.

Koulutukset ovat henkilöstömme keskuudessa saaneet laajaa kiitosta, sillä työpaikalla opituista käytännöistä on ollut apua myös vapaa-ajan aktiviteeteissa. Helpen kanssa tehdyn yhteistyön ansiosta henkilöstöllämme on valmiudet toimia yllättävissäkin poikkeustilanteissa.”

– Juha Hemmilä, Ball Beverage Packaging Mäntsälä Oy
EHS Manager

 

” Käyttösuunnitelma Herttoniemenrannan yhteisväestönsuojaa varten- Herttoniemenrannassa on noin 9 000 henkilölle tarkoitettu S6-luokan yhteisväestönsuoja, jota varten Helpe Oy toteutti yhteistyössä Herttoniemenrannan väestön- ja talosuojeluyhdistys HVTY ry:n kanssa poikkeusolojen käyttösuunnitelman. Siihen on sisällytetty kaikki ne suojaa koskevat tiedot, tehtävät ja toimeenpiteet, joiden avulla suoja voidaan rakentaa käytöönottovalmiuteen pelastuslain edellyttämällä tavalla 72 tunnin aikana.

Lisäksi hankkeen aikana tarkastettiin ja testattiin suojan kaikki väestönsuojeluun liittyvät järjestelmät, täydennettiin suojan varustusta sekä toteutettiin suojan tiiviyskoe. Käyttösuunnitelman lähtökohtana oli se, että suunnitelman avulla myös sellaiset henkilöt, jotka eivät ole aiemmin väestön­suojeluun perehtyneet voivat olla mukana saattamassa Herttoniemenrannan yhteis­väestön­suojaa lähialueen väestön suojapaikaksi poikkeus­tilanteessa. Käyttösuunnitelma valmistui vuonna 2017. ”

– Leo Kuismin, Herttoniemenrannan  väestön- ja talosuojeluyhdistys
Projektityöryhmänjohtaja